A Chí hatása az egészségre

Mi az a chí?

Napjainkig nem találtak olyan tudományos meghatározást a chí számára, amelyet minden chíkung/Qigong/csikung gyakorló és a kínai orvostársadalom egyöntetűen elfogadna. Különböző megfogalmazások léteznek, az emberek személyes háttere és tapasztalatai alapján. Némelyek azt gondolják, hogy a chí elektromos energia, mások szerint mágneses energia, megint mások azt vallják, hogy a chí hő- vagy valamilyen másfajta energia.

A chí / Qi / Csí általános meghatározása: A világegyetemet betöltő energia vagy természeti erő.

Három nagy csoportra tagolják.

  1. Égi chí  - Az égből származó természeti erők, a napfény, a holdfény, a hold hatása az apályra és dagályra. Régen a kínaiak úgy tartották, hogy az égi chí felügyeli az időjárást, az éghajlatot és a természeti katasztrófákat.
  2. Földi chí  -  A kínaiak hite szerint a földi chí energiavonalakból és hálókból áll.  Része a föld mágneses erőtere, és a földfelszín alatt rejtőző hő. Ezek az energiák egyensúlyra törekednek. Ha nem érik el, akkor földrengés vagy más természeti katasztrófa történhet. Ha egyensúlyban vannak, akkor virulnak a növények, szaporodnak az állatok. A földi chít befolyásolja az égi chí.
  3. Föld élőlényeinek (ember, állat, növény)  chí-je  - Minden embernek, állatnak és növénynek megvan a maga chí mezeje, amely szintúgy egyensúlyra törekszik. Ha bármi elveszíti az egyensúlyát,  megbetegszik, meghal és lebomlik.  Az emberi chít elkülönítjük a többi chí típustól, melynek egyszerű magyarázata, hogy emberek vagyunk, így ezt tanulmányozzuk a legtöbbet.

A chí-t úgy határozhatjuk meg, mint bizonyos fajta energiát, amely kifejezheti a képességeket és az erőt. Nem csupán az emberi test energiaáramlására utal, magát az energiát, illetve az energia fajtáját és szintjét is jelenti.

Az emberi chí tanulmányozásának legnagyszerűbb eredménye az egészséggel és a hosszú élettel függ össze. Mivel a chí az élet forrása, ha megértjük működésének mikéntjét, és megtanuljuk megfelelően szabályozni, akkor hosszú és egészséges életet élhetünk. Nem szabad elfeledkezni arról, hogy mi is a természet részei vagyunk és a természet ciklusaiba kapcsolódunk be. Ha ellenállunk a természetes ciklusnak, megbetegedhetünk, ezért mindenki legfőbb érdeke, hogy kövesse a természet útját. Ez a "Tao" lényege, amely maga "A természetes út".

A chí pályája, mozgása

Sok ezer évvel ezelőtt a taoista mesterek az emberi chít számos szempont alapján vizsgálták, beleértve az akupunktúrát, akupresszúrát, gyógynövényes kezelést, meditációt és a chíkung gyakorlatokat. Az akupunktúra , akupresszúra, gyógynövényes kezelés képezte a kínai orvostudomány alapját, gyökerét az emberi chí áramlásának szabályzásához.

 A chí pontosabb megértéséhez a taoista mesterek, belső vizsgálódással térképezték fel a test energiaközpontjainak rendszerét. Ennek fontos része volt a külső ingerek kiküszöbölése és a meditáció, hogy a belső érzetek aktiválódjanak. A mentális és fizikai folyamatok lecsendesítésével és a belső érzékek használatával észrevették, hogy bizonyos pontokon több chí található, mint más helyeken. Ezek a helyek gyűjtőpontként működnek, hogy a megfelelő szerveket és mirigyeket ellássák energiával. Arra is rájöttek, hogy külső forrásokból is tudnak chí-t nyerni, mint például az elektromágneses mező, a földsugárzás, a fény, a Hold, a Nap és a csillagok sugárzása.

 Felismerték, hogy ezek az energiaközpontok összekapcsolódása létrehozza a Makro és Mikrokozmikus Pályát. ( A Makrokozmikus pálya, a taoisták szerint a test/tudat és az univerzum közötti egység, míg a mikrokozmikus pálya magába foglalja az emberi test összes vezetékét és meridiánját. ) Megtanulták, hogyan használják a tudatot és a belső látást a chí, Pályák mentén történő irányítására. Ezt a tudást, saját maguk gyógyítására használták, sőt azt is megtanulták, hogyan nyerjenek még több chít ezekből a forrásokból.   ( A tudat irányítja a chít , ezért a tudatnak nagyon koncentráltnak, tisztának kell lenni. Ha a tudat zavarodott, dekoncentrált, akkor a chí is zavaros. Ez betegséget idéz elő. )

Szervek (zsigerek)

A kínaiak úgy tartják, hogy az ember az Univerzum mikrokozmikus kivetülése. Ahogy az univerzumban egy bizonyos rend szerint áramlik az energia, úgy az emberben is.  A szerveket, működési rendszereknek tekintik, nem pusztán fizikai tárgyaknak. Amikor a szerveket vizsgálják, akkor komplexen, a test szinte minden működését le tudják írni, meg tudják magyarázi. A szervekben helyesen áramló energia, egyensúlyban tartja a "kintet és a bentet", a formát és a lelket, a testet és a szellemet. Ekkor az Univerzummal is harmóniában van az ember.

 Spirituális képességeink, erényeink, összefüggnek a belső szervek állapotával. A taoisták felismerték, hogy a szervek alacsony energiaszintje a túlzott negatív érzeteknek köszönhetők. Arra is rájöttek, melyik szerv, milyen negatív érzetet raktároz, illetve melyik érzet felelős a szerv megbetegedéséért. Gyógyító meditációkat fejlesztettek ki, hogy a szervekben lévő negatív érzeteket pozitívakkal váltsák fel, így elérve, hogy az egyensúly újra helyre álljon. A taoista Belső Alkímiában az érzelmeken való munkálkodás együtt jár az energián való munkálkodással.

A gyógyító meditációk, - mint a Belső Mosoly a Hat Gyógyító Hang, és a Mikrokozmikus Pálya meditáció - segítségével megtanulható, hogyan figyeljünk testünkre, és kerüljünk kapcsolatba pozitív és negatív érzelmeinkkel. Az érzelmi energiák fejlesztése segít az elzáródások felszámolásában, növelik a gyógyító képességeket, hogy még több energiát tudjunk gyűjteni. A meditációk gyakorlásakor, számos fontos energiapontban fedezhetünk fel feszültséget. A fizikai feszültségeket gyakran olyan negatív érzetek okozzák, amelyektől nem vagyunk hajlandók megszabadulni. Ha a chít ezekhez a pontokhoz tudjuk irányítani, akkor fokozatosan, szinte észrevétlenül engedjük el a negatív érzeteinket, és sokkal jobban kezdjük magunkat érezni. Az élet újra kinyílik számunkra és megleljük az örömöt, nyugodtságot, boldogságot, ráadásul szerveink kiegyensúlyozottak és egészségesek lesznek.  Ha sikerült megtisztítani magunkat a negatív érzelmektől és vissza tudtuk őket alakítani használható chívé, megnövelhetjük a szervek természetes képességeit, erényeit. Az állandó növekedés az oka, a taoisták igen magas életkorának, fiatal kinézetének és jó egészségének.

 

 

Belépés